Plasma- ja polttoleikkaus

Hie­no­sä­deplas­ma­leik­keet pak­suu­des­sa 1–40mm.
Max. leik­kausa­la: 3000x6000mm.
Leik­kei­den mit­ta­pii­rus­tuk­sia otam­me vas­taan PDF, DXF, DWG tiedostomuodoissa

Leik­keet voi­daan vii­meis­tel­lä myl­lyt­tä­mäl­lä.
Ole­tuk­se­na leik­keis­tä pois­te­taan aina reu­na­kuo­na.
Varas­toim­me raken­ne­te­räk­siä S355 laadussa.

Yhteys­työ­verk­kom­me

Laa­jan yhteis­työ­ver­kos­tom­me kaut­ta tar­joam­me leik­keet aina levy­vah­vuu­teen 250mm asti.
Myös kulu­tus­ta kes­tä­vät ja eri­kois­lu­jat levyt. Yhteis­työ­ver­kos­toom­me kuu­luu myös sär­mäyk­sen ammat­ti­lai­sia joten saat
levy­osat tar­vi­tes­sa­si myös särmättynä.

 Levy­osat mah­dol­lis­ta saa­da myös porat­tu­na ja kier­tey­tet­ty­nä NC koordinaattiporalla.

Palk­ki­po­ra­lin­ja tulos­sa tuo­tan­toon tal­ven 2018–2019 aika­na.
Palk­ki­lin­jal­la pro­fii­lien ja muo­to­te­räs­ten nopea ja mit­ta­tark­ka rei­ji­tys ja kierteytys.

Kuljetukset/toimitukset

Nou­det­ta­vak­si sovi­tut tuot­teet nou­det­ta­vis­sa arki­sin klo 7–15.30.

Tuot­tei­den toi­mi­tuk­set joko mei­dän tai asiak­kaan rahtisopimuksella.

Pää­sään­töi­ses­ti käy­täm­me DB Schen­ke­rin kuljetuksia.
Rek­ko­jen las­taa­mi­ses­sa ja pur­ka­mi­ses­sa nos­to­ka­pa­si­teet­ti 16t.